KAS IR KOMPOSTS?

Komposts rodas no organiskiem materiāliem, kurus sadala baktērijas un citi mikroorganismi. Lai kompostēšana, proti, sadalīšanās un trūdēšanas procesi varētu pareizi norisināties, ir nepieciešama 60-70°C temperatūra, noteikts mitruma daudzums un laba gaisa apmaina.

Ar kompostēšanu iegūst kompostu — ar barības vielām bagātu, augstvērtīgu humusa augsni. Komposts uzlabo dārza augsni un padara to irdenāku. Turklāt tas ir ļoti labs dabisks mēslošanas līdzeklis, jo tas satur svarīgas augiem vajadzīgās barības vielas.

Svaigu kompostu iegūst jau pēc dažām nedēļām, bet nogatavojies komposts (to sauc arī par komposta augsni) ir gatavs pēc dažiem mēnešiem.

KOMPOSTA MATERIĀLS

Jūs variet kompostēt visu veidu dārza atkritumus, piemēram, lapas, augu atliekas gan no puķu, gan no dārzeņu dobēm, zarus vai zāli.

No virtuves atkritumiem kompostēšanai var izmantot dažādas augļu un dārzeņu atliekas, kafijas un tējas biezumus, olu čaumalas un pat virtuves papīru.

Kompostēšanai nepiemērotas ir visas neorganiskās vielas, proti, tādi materiāli kā stikls vai plastmasa, kuri nesatrūd. Nevajadzētu kompostā likt arī piena produktus un gaļas un zivju atliekas. Šāda veida produkti ar savu specifisko aromātu pievilina peles un žurkas.

KOMPOSTA TVERTNE

Kompostkaudze ir pati lētākā ie­spēja, kā kompostēt atkritumus. To nepieciešams sakraut kārtām un tai vajadzētu būt apmēram vienu metru augstai un tik pat platai. Lai nodrošinātu kaudzē labu gaisa apmaiņu, jums kom­postkaudze noteikti pēc kāda laika jāpārkrauj.

Ar komposta tvertnēm, ku­ras mēdz būt visdažādākā veida un ir nopērkamas specializētos dārzkopības veikalos, ir viegli darboties. Šādām tvertnēm ir vē­dināšanas atveres un komposts tātad nav jāpārkrauj. Turklāt ter­mokomposterā bieži vien kom­posts ir nogatavojies jau pēc astoņām nedēļām.

KOMPOSTA SIJĀŠANA

Gatavam kompostam vajadzētu būt tumši brūnam un smalki drupenam. Tā kā dažādi organiskie materiāli satrūd nevienādi ātri, vairumā gadījumu komposts satur vēl nesatrūdējušas rupjākas paliekas. Pirms komposta izman­tošanas, šīs rupjās sastāvdaļas jums vajadzētu atsijāt. Šim nolū­kam ir nopērkami piemēroti, ļoti praktiski, uzslienami sieti. Pēc tam atsijātās rupjās daļas no jauna ievietojiet komposta tvertnē. Ļoti labi būtu, ja jūs ar tām “uzpotētu” citu kompostkaudzi, proti, tās izmantotu kā kompos­tēšanas starteri. Kamēr jūs gatavo kompostu no vienas tvertnes iestrādājiet dārzā, tikmēr otrā tvertnē jau mierīgi var sākt nogatavoties nākošais. Tā panāksiet, ka jūsu rīcībā visu gadu bez pārtraukumiem ir vērtīgs, nogatavojies komposts.

 

To der zināt! Arī tādiem augiem, kuri mīl skābu augsni (piemēram, zemenes vai rododendri) jūs viegli variet pagatavot piemērotu kompostu: pievienojiet kompostam daudz acāliju ziedu vai egļu skuju. Tomēr nedrīkstētu aizmirst, ka šādu skābo dārza atlieku saturam kompostā nevajadzētu pārsniegt 10%.Ielāgo! Atcerieties, ka slimus vai kai­tēkļu apsēstus augus nekādā gadījumā nedrīkst likt kom­postā! To neievērojot pastāv nopietns drauds, ka ar kompostu jūs slimības izraisītājus vai kaitēkļus variet iznēsāt pa visu dārzu.