Ziemas beigās galvenā apgriešana ir pareizais laiks gandrīz jebkuru koku apgriešanai. Šajā laikā kokaugiem vēl necirkulē sula un koka vainags bez lapām ir ļoti labi novērtējams.

Neapgriezti augļu koki drīz vien izveido blīvu lapu jumtu un aizvien mazākus augļus. Ar apgriešanas palīdzību jūs koka vainagu veidojiet un uzturiet skraju, lai tās saņemtu optimālu apgaismojumu un tādējādi veidotos daudz augļzaru. Taču gaisma un gaiss veicina ne tikai augļu aizmešanos, bet vienlaicīgi arī palielina augļu lielumu un uzlabo garšu un, protams, palīdz saglabāt koka veselību.

VAINAGA UZBŪVE

Augļu koka vainags sastāv no centrālā dzinuma (stumbra) un trim līdz četriem ap stumbru vienmērīgi izvietotiem vadzariem. Tiem attiecībā pret koka stumbru vajadzētu atrasties pēc iespējas līmeniski, lai vēlāk, kad pie tiem karāsies smagie augļi, tie neatšķeltos. Tātad visus stāvus pie stumbra augošos dzinumus likvidējiet!

Izšķir piramīdas veida vainaga formu ar vienmērīgi ap stumbru izvietotiem vadzariem, kas uz augšu veidojas par smaila konusa formas vainagu, kā arī dobas lodes un piltuves formas vainagus, kuriem centrālā dzinuma nav vai tas tiek izgriezts vēlāk.

PAMATPRINCIPI

Visaugstāk novietotie dzinumi veido visspēcīgākos dzinumus. Augļzari veidojas galvenokārt pie horizontāliem zariem. Šī iemesla dēļ stāvos dzinumus likvidējiet vai ari ar atsiešanu vai atsvaru piekarināšanu pārveidojiet tos par līmeniskiem zariem. Atcerieties, ka, jo stiprāk jūs koku apgriezīsiet, jo spēcīgāk tas dzīs jaunus dzinumus’ .

Ar apgriešanas palīdzību vad-zarus uzturiet vienādā augstumā, tad arī jaunie dzinumi, ko tie dzīs, būs vienāda garuma. Augļu kokus neapgriež radikāli katru gadu. Pirmajos piecos gados notiek veidojošā apgriešana, kas ir spēcīgāka iejaukšanās un veido vainaga skeletu. Turpmāk augļu koki ar ikgadējo apgriešanu tiek tikai koriģēti un to zari retināti. Ar radikālas atjaunojošās ap-griešanas palīdzību jūs variet atjaunināt vecus kokus.

PAREIZS GRIEZUMS

Lai koku apgrieztu pareizi, pirmām kārtām ir jāzin, kur griezt. Pareizā griezuma vieta vienmēr atrodas virs pumpura, kas vērsts uz vainaga ārpusi. Griezums jāizdara slīpi (vēlams 45° leņķi), virzienā prom no pumpura. Nekādā gadījumā neizdariet griezumu horizontāli, pārāk tuvu pumpuram, lai to nebojātu, vai pārāk tālu no pumpura, jo tad var atmirt zars, un arī ne slīpi virzienā uz pumpuru, lai tajā nevarētu ietecēt lietus ūdens.

APGRIEŠANA PIRMAJĀ GADĀ

 • Vainaga veidošanai atstājiet trīs līdz četrus sānzarus, kas iz-vietoti vienmērīgi attiecībā pret centrālo dzinumu. Pārējos zarus likvidējiet tieši pie stumbra.
 • Vadzarus saīsiniet uz pusi, bet tā, lai to augšējie pumpuri atrastos vienādā līmenī (sulas līdz-svars). Stāvos vadzarus atsieniet uz leju vajadzīgā leņķī.
 • Saīsiniet centrālā zara galotni. Tai vajadzētu būt apmēram par 20 cm augstākai par sānzariem.

VEIDOJOŠĀ APGRIEŠANA

 • Centrālo dzinumu un sāndzinumus saīsiniet pēc sulas līdz-svara principa.
 • Konkurējošos dzinumus, kas aug paralēli centrālajam zaram un sānzariem, likvidējiet.
 • Katram vadzaram atstājiet pa trim uz ārpusi augošiem atzaro-jumiem. Tiem vajadzētu būt horizontāliem, pretējā gadījumā atsieniet tos uz leju vēlamajā leņķī.
 • lzgrieziet pārāk cieši un krustām augošos dzinumus.

IKGADĒJĀ APGRIEŠANA

 • Likvidējiet vecos, uz leju vērstos augļzarus.
 • lzgrieziet sausos, vecos un pārāk cieši augošos zarus.
 • Visus ūdensdzinumus un stāvus pie stumbra uz augšu augošos, kā arī uz vainaga iekšpusi vai krustām esošos dzinumus nogrieziet tieši pie vadzara vai centrālā dzinuma.
 • Saīsiniet stumbra pagarinājumu, vadzarus un no tiem atzaro-tos augļzarus.
 • Slimos koka zarus saīsiniet līdz veselai (gaišai) koksnei.

RESNO ZARU APGRIEŠANA

Resnākos zarus nekad nezāģējiet vienā paņēmienā. To lielais svars neizbēgami izraisīs zara nolūšanu un tādējādi tālu tiks saplēsta koka miza. Tādas negludas brūces sadzīst ļoti slikti. Tāpēc resnus koku zarus grieziet vairākos posmos (attēlā pa labi). Kad zars ir nozāģēts, brūces malas noteikti nogludiniet ar speciālu asu nazi. Visbeidzot brūci aizziediet ar brūču ziedi.

Zaru iezāģējiet 20-30 cm attālumā no stumbra. Zāģējiet vispirms no apakšas, pēc tam no augšas, kamēr zars nolūzt. Stumbeni nozāģējiet tā, lai zara valnītis saglabātos. Ja miza un valnītis palikuši neskarti, griezums aizdzīst ātrāk.

AUGĻU KOKI UN TO APGRIEŠANA

 • SALDIE ĶIRŠI – Piramīdas formas vainags. Saldo ķiršu lielā auguma dēļ nodrošiniet lielu atstatumu starp vadzariem. Centrālo zaru pēc iespējas neapgrieziet, jo pretējā gadījumā rodas daudz vertikālu sānzaru, kas ir traucējoši un izraisa sveķošanu.
 • APRIKOZES – Piramīdas vai piltuves formas vainags. Apgriež pavasari izaugušos jaunos dzinumus. Skeletzarus apgrieziet par vienu trešdaļu. Konkurējošos zarus izretiniet. Pēc ražas novākšanas izgrieziet uz iekšpusi augošos un pārāk vecos dzinumus.
 • SKĀBIE ĶIRŠI – Vairumā gadījumu veido piltuves formas vainagu, kas sastāv no vairākiem skeletzariem ar gariem, rīkstveida dzinumiem. Tos katru gadu pēc ražas novākšanas apgrieziet līdz aizvietotājdzinumiem, kas izveidojušies tuvu pie vecā dzinuma pamata.
 • MIRABELAS, RENKLODES – Piltuves formas vainags. Jaunos dzinumus saīsiniet apmēram uz pusi. Likvidējiet zarus, kas atrodas par ciešu viens pie otra un tos, kas ir kaili. Taču, ja koksne tiek apgriezta par daudz, var sākties sveķošana.
 • PLŪMES – Ar apgriešanu veidojiet kokiem piramīdas formu. Ražo uz īsiem, daudzgadīgiem dzinumiem. Vecos zarus izretiniet, jaunos dzinumus saīsiniet uz pusi, likvidējiet vertikāli augošos dzinumus. Pēc pieciem gadiem vairs tikai izretiniet.
 • PERSIKI – Veidojiet dobas lodes formu. Ražo uz iepriekšējā gadā izveido-tiem dzinumiem. Koksnainos zarus ar gareni-smailiem veģetatīvajiem pumpuriem saīsiniet par divām trešdaļām, bet dzinumus ar apaļīgiem ziedpumpuriem atstājiet. Jāapgriež katru gadu.
 • ĀBELES – Ar apgriešanu veidojiet kokiem piramīdas formu. Ražo uz īsiem, divgadīgiem dzinumiem. Likvidējiet uz leju augošos, trīsgadīgos un vertikālos ūdensdzinumus. Izretiniet visus zarus, kas aug uz iekšpusi un krustām.
 • BUMBIERES – Piramīdas formas vainags. Ražo uz īsiem divgadīgiem un vecākiem dzinumiem. Stumbra pagarināšanos pastāvīgi ierobežojiet, jo citādi stumbrs aug stāvi uz augšu. Lai rosinātu sānzaru augšanu, griezumu izdariet virs pumpura, kas vērsts uz ārpusi.